POLITYKA-PRYWATNOSCI

POLITYKA-PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCA DLA KLIENTÓW Domu Gościnnego KAVERA w DZIWNÓWKU

Przesyłając wiadomość e-mail podają nam Państwo swoje dane osobowe. W związku zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informujemy Państwa, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszek Oćwieja

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy okazjonalnego wynajmu pokoi gościnnych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych tj 6 lat,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Jeśli po skierowaniu zapytania nie zdecydują się Państwo na pobyt w naszym domu gościnnym, ani na złożenie rezerwacji korespondencja e-mail zostanie usunięta

Facebook
Instagram